.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κυριακάκος Μιλτιάδης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Προσομοίωση Κινητικότητας και Πρόβλεψη Κίνησης σε Ασύρματα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Επικοινωνίες κινητών ευρείας ζώνης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μεράκος Λάζαρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 15/05/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Eισαγωγή μηχανισμού κινητικότητας σε θέματα πρόβλεψης κίνησης κινούμενων τερματικών σε ασύρματα περιβάλλοντα, και δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος ελέγχου-δοκιμών και αξιολόγησης της απόδοσης τέτοιων μηχανισμών.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές