.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Βαζυργιάννης Μ.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Object Oriented modeling of Hypermedia Information Networks


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Βάσεις Δεδομένων και Διαδίκτυο
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Χατζόπουλος Μιχαήλ
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1994
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Object Oriented modeling of Hypermedia Information Networks
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές