.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τσιγκόπουλος Ανδρέας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ανάλυση ημιαγωγικών laser υψηλών επιδόσεων για σύμφωνες οπτικές επικοινωνίες


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικές επικοινωνίες
  • Οπτικοηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές διατάξεις και συστήματα για βιοτεχνολογικές εφαρμογές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1991
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάλυση ημιαγωγικών laser υψηλών επιδόσεων για σύμφωνες οπτικές επικοινωνίες
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές