.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ελευθεριάνος Κωνσταντίνος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Συμβολή στη μελέτη υψίρρυθμων οπτικών ζεύξεων μεγάλων αποστάσεων με χρήση σολιτονίων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικές επικοινωνίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1998
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Συμβολή στη μελέτη υψίρρυθμων οπτικών ζεύξεων μεγάλων αποστάσεων με χρήση σολιτονίων
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές