.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πάσχος Βασίλης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μελέτη της επίδρασης των θερμικών φαινομένων στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ημιαγωγικών πηγών laser για επικοινωνίες με οπτικές ίνες


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικές επικοινωνίες
  • Οπτικοηλεκτρονικές και ηλεκτροοπτικές διατάξεις και συστήματα για βιοτεχνολογικές εφαρμογές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Σφηκόπουλος Θωμάς
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/1998
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη της επίδρασης των θερμικών φαινομένων στα λειτουργικά χαρακτηριστικά ημιαγωγικών πηγών laser για επικοινωνίες με οπτικές ίνες
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές