.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ι. Ζαχαρόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μελέτη και σχεδίαση διατάξεων αντιστάθμισης διασποράς σε υψήρυθμα συστήματα οπτικών επικοινωνιών


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικές επικοινωνίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Συβρίδης Δημήτριος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη και σχεδίαση διατάξεων αντιστάθμισης διασποράς σε υψήρυθμα συστήματα οπτικών επικοινωνιών
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές