.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Ι. Τόμκος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μετατροπείς μήκους κύματος βασισμένοι στη μείξη τεσσάρων κυμάτων για εφαρμογές σε δίκτυα πολυπλεξίας μήκους κύματος


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Οπτικές επικοινωνίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Συβρίδης Δημήτριος
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 01/01/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μετατροπείς μήκους κύματος βασισμένοι στη μείξη τεσσάρων κυμάτων για εφαρμογές σε δίκτυα πολυπλεξίας μήκους κύματος
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές