.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Koνιδάρη Πόπη
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Μέθοδος αξιολόγησης πολιτικών εργαλείων για τη μείωση της κλιματικής αλλαγής


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Ενεργειακή Πολιτική
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαυράκης Δημήτριος
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές