.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πολλάτος Γεράσιμος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Προβλήματα βελτιστοποίησης δικτύων με περιορισμούς πληθικότητας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Ζησιμόπουλος Βασίλειος
  • Σύμβουλος: Ηλίας Κουτσουπιάς
  • Σύμβουλος: Σταύρος Κολλιόπουλος
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικείμενο της διατριβής είναι ο σχεδιασμός και η ανάλυση αποτελεσματικών αλγορίθμων, για προβλήματα τοποθέτησης και ανάκτησης δεδομένων τα οποία προκύπτουν κατά τη διαδικασία του web caching, για προβλήματα σχεδιασμού δικτύων καθώς και για προβλήματα παροχής υπηρεσιών (facility location). Ειδικό βάρος δίδεται στις εκδοχές των προβλημάτων στις οποίες υπεισέρχονται περιορισμοί στην πληθικότητα της λύσης.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές