.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Τσιγαρίδας Ηλίας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αλγεβρικοί αλγόριθμοι και εφαρμογές στην υπολογιστική γεωμετρία.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Υπολογιστική Γεωμετρία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Εμίρης Ιωάννης
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές