.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Χριστοδούλου Γιώργος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Θεωρία Παιγνίων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αλγοριθμική Θεωρεία Παιγνίων και Δικτύων
  • Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Κουτσουπιάς Ηλίας
  • Σύμβουλος: Βασίλειος Ζησιμόπουλος
  • Σύμβουλος: Ιωάννης Εμίρης
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μοντελοποιούμε ένα τηλεπικοινωνιακό δικτυο ως παίγνιο και μελετάμε πώς επηρεάζεται η απόδοση του δικτύου σπό την ιδιοτελή συμπεριφορά των χρηστών.
Χρησιμοποιούμε ως μέτρο απόδοσης το λόγο συντονισμού (τίμημα αναρχίας) που συγκρίνει τη χειρότερη ιδιοτελή απόδοση με τη βέλτιστη.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές