.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Κοντινάκης Νικόλαος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ενεργειακοί διάδρομοι μεταφοράς υδρογονανθράκων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Πληροφοριακά Συστήματα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαυράκης Δημήτριος
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές