.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Θωμαΐδης Φώτης
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Ενεργειακή Πολιτική - Τομέας Φυσικού Αερίου


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Ενεργειακή Πολιτική
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Μαυράκης Δημήτριος
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές