.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Πλατής Νίκος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Τεχνικές Πολλαπλών Αναλύσεων στην απλοποίηση Τριγωνικών και Τετραεδρικών Πλεγμάτων


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Αλγόριθμοι Γραφικών Υψηλής Απόδοσης
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Θεοχάρης Θεοχάρης
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές