.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Αρχιτεκτονικές Εμπιστοσύνης σε Αυτοφυή Ασύρματα Δίκτυα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Δικτύωση πολυμέσων, εφαρμογές και υπηρεσίες
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Γεωργιάδης Παναγιώτης
  • Σύμβουλος: Δρακούλης Μαρτάκος
  • Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χαλάτσης
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη, σχεδιασμός και αποτίμηση αρχιτεκτονικών και μεθόδων εμπιστοσύνης σε αυτοφυή δίκτυα, και η εφαρμογή τους σε ασφαλή δρομολόγηση, σε ανίχνευση εισβολών και σε αποφυγή ιδιοτελών κόμβων.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές