.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Μανιός Βασίλειος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Σημασιολογική Αναζήτηση Πληροφοριών από τη βάση της Εθνικής Νομοθεσίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Γλωσσική Τεχνολογία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Φιλοκύπρου Γεώργιος
  • Σύμβουλος: Γεωργιάδης Παναγιώτης
  • Σύμβουλος: Ι. Ληξουριώτης, Αν. Καθηγητής Νομικής παν. Θράκης
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: marios@dsa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη συστηματικών μεθόδων για την αναζήτηση πληροφοριών από τη βάση της Εθνικής Νομοθεσίας σε συσχετισμό με συγκεκριμένες νομικές υποθέσεις.Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές