.
ΌΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ: Αντωνόπουλος Νικόλαος
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: Σημασιολογική Αναζήτηση Πληροφοριών από τη βάση της Ελληνικής Νομολογίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
  • Γλωσσική Τεχνολογία
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
  • Επιβλέπων: Φιλοκύπρου Γεώργιος
  • Σύμβουλος: Παναγιώτης Γεωργιάδης
  • Σύμβουλος: Ι. Ληξουριώτης, Αν. Καθηγητής νομικής Παν/μίου Θράκης
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: na@eede.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη συστηματικών μεθόδων για την αναζήτηση πληροφοριών από τη βάση των αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων σε συσχετισμό με συγκεκριμένες νομικές υποθέσεις.
Έρευνα > Διδακτορικές Διατριβές