.

Επιτάχυνση της Μεθόδου Παρακολούθησης Ακτίνας (Ray Tracing) με Μοντέλα Πολλαπλών Αναλύσεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοχάρης Θεοχάρης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/05/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 01/05/2002
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα