.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1995
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1997
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα