.

Μελέτη και επίλυση πολυωνυμικών συστημάτων με αλγεβρικές και αριθμητικές μεθόδους, και εφαρμογές σε γεωμετρικά προβλήματα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Εμίρης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: INRIA (Γαλλία)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2005
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www-sop.inria.fr/galaad/collab/grece/ea.html
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Διμερής συνεργασία (Associated team) με την ομάδα GALAAD (Αλγεβρικών Αλγορίθμων) στο INRIA Sophia-Antipolis. Αλγεβρικοί αλγόριθμοι, μέθοδοι γραμμικής άλγεβρας, εφαρμογές στην γεωμετρική σχεδίαση και την δομική μοριακή βιολογία.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα