.

Υπολογιστική Άλγεβρα και Γεωμετρία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Εμίρης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2003
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αλγεβρικοί και Γεωμετρικοί Αλγόριθμοι στη ρομποτική, τον σχεδιασμό με υπολογιστή και τη μοριακή βιολογία
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα