.

ΔΙΑΥΛΟΣ: Υπηρεσίες Διαδικτύου της Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/06/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι βασικές δράσεις του έργου αφορούν: - στη μελέτη, προδιαγραφή, ανασχεδίαση, αναπροσαρμογή και υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος, του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, - στην μελέτη, υλοποίηση και παρακολούθηση της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος και των υπηρεσιών διαδικτύου, και - στη συνολική υποστήριξη των υπηρεσιών διαδικτύου της ΓΓΑ.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα