.

ΠΡΩΤΕΑΣ: “Προσαρμογη κινητικα αναπηρων σε στοχευμενους εργασιακους χωρους”

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Υπουργείο Εργασίας. Ανάδοχος ΙΚΕ (Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας)
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://mis.uoa.gr/DesktopDefault.aspx?tabid=25
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Οι στόχοι του έργου "Πρωτέας" ήταν: - Να διερευνήσει τις συνθήκες και προϋποθέσεις προσαρμοστικότητας κινητικά αναπήρων (Κ.Α) και στοχευμένων εργασιακών χώρων. - Να χαρτογραφήσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες των δύο βασικών ομάδων στόχου, κινητικά αναπήρων (Κ.Α.) και στοχευμένων εργασιακών χώρων. - Να συνθέσει ένα ομογενοποιημένο μοντέλο χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας και εργονομικών διευθετήσεων γιά την προσαρμογή των εργασιακών χώρων στις ανάγκες τών εργαζομένων και ανέργων, κινητικά αναπήρων (Κ.Α.). - Να συνθέσει το νέο μοντέλο κατάρτισης και εκπαίδευσης ανέργων Κ.Α. που να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες στοχευμένων εργασιακών χώρων (customized εκπαιδευτικά πακέτα). - Να προωθήσει στην απασχόληση και να στηρίξει εργαζόμενους, κινητικά ανάπηρους, με πιλοτικές εφαρμογές ευέλικτων μορφών εργασίας. - Να μελετήσει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του προτεινομένου μοντέλου και να γενικεύσει τις εφαρμογές του με προτάσεις ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής. - Να ευαισθητοποιήσει εργοδότες και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, να ενημερώσει τον πληθυσμό τών κινητικά αναπήρων και φορέων και να διαχύσει με καινοτόμες, εξωστρεφείς στρατηγικές, το έργο του δικτύου της Α.Σ ΠΡΩΤΕΑΣ.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα