.

2000+1: προς την Κοινωνία των Πληροφοριών και την ευρεία χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία Διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Πληροφορικής Ε.Κ.Π.Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μαρτάκος Δρακούλης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ, Υποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.1 Ενέργεια 3.1α: Προγράμματα Σπουδών-Συγγράμματα
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/04/1998
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2000
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://vertical.di.uoa.gr/2000plus/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και δυναμική προσαρμογή του στις σύγχρονες τάσεις, συλλογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα