.

Υλοποίηση παράλληλων αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση γραμμικών συστημάτων στον υπολογιστή Ncube-10

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μισυρλής Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Parallel Computing Laboratory, Rutgers University, USA
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/1986
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 20/05/1987
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://parallel.di.uoa.gr/PSCL/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Παραλληλοποίηση αμέσων αριθμητικών μεθόδων για την επίλυση γραμμικών συστημάτων
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα