.

Πλήρως αυτοματοποιημένες μετρήσεις χαρακτηρισμού και προσομοίωση οπτικοηλεκτρονικών διατάξεων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γ.Γ.Ε.Τ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1992
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1994
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανάπτυξη συστημάτων μέτρησης και χαρακτηρισμού, με χρήση Η/Υ, πηγών laser, οπτικών ενισχυτών, ηλεκτροπτικών διατάξεων και παθητικών οπτικών διατάξεων. Ανάπτυξη εργαλείων προσομοίωσης για τη σχεδίαση των παραπάνω διατάξεων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα