.

Πλήρως αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή συντηγμένων παθητικών διατάξεων οπτικών ινών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρούμπαλος Κωνσταντίνος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γ.Γ.Ε.Τ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1992
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1995
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αντικειμενικός σκοπός του έργου ήταν η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για την κατασκευή διαφόρων τύπων οπτικών συζευκτών.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα