.

Προσδιορισμός της τιμής του φάσματος στις περιοχές 900 - 1800 ΜΗz

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: EETT
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορούσε τη μελέτη των μηχανισμών κοστολόγησης και τιμολόγησης του φάσματος και την εφαρμογή τους στην τιμολόγηση του φάσματος GSM-DCS για την εκχώρηση της 4ης άδειας κινητής τηλεφωνίας και των πρόσθετων ζωνών φάσματος στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για παροχή περιαγωγής.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα