.

Προσέγγιση και Πολιτικές της ΕΕΤΤ στο Περιβάλλον της Σύγκλισης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΕΤΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/1999
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο αφορούσε στη μελέτη των εναλλακτικών τρόπων παρέμβασης στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της ΕΕΤΤ δεδομένης της σύγκλισης των τεχνολογιών και της διαμόρφωσης πολιτικών και προσεγγίσεων ως ρυθμιστική αρχή.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα