.

Χορήγηση Ειδικών Αδειών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης (Φάση Ι)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καλουπτσίδης Νικόλαος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΕΤΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Tο έργο αφορούσε στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης προς την ΕΕΤΤ για τη χορήγηση των αδειών FWA. Συγκεκριμένα την υποστήριξη της διαδικασίας διαβούλευσης, τον πλειστηριασμό και την οριστική χορήγηση των αδειών στους επιτυχόντες φορείς.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα