.

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη αμειγώς οπτικών μετατροπέων μήκους κύματος και αντισταθμιστών διασποράς για υψίρυθμα συστήματα οπτικών επικοινωνιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη αμειγώς οπτικών μετατροπέων μήκους κύματος και αντισταθμιστών διασποράς για υψίρυθμα συστήματα οπτικών επικοινωνιών
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα