.

«Διερεύνηση των διαφόρων δυνατοτήτων μεταφοράς κίνησης IP σε οπτικό δίκτυο πολυπλεξίας μήκους κύματος»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαικό πρόγραμμα EURESCOM P 918
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
«Διερεύνηση των διαφόρων δυνατοτήτων μεταφοράς κίνησης IP σε οπτικό δίκτυο πολυπλεξίας μήκους κύματος»
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα