.

«Σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμός Μικρο-ηλεκτρομηχανικών διατάξεων για εφαρμογές οπτικών διακοπτών/δρομολογητών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γεν. Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ερευνητικό πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας Ρουμανίας με τίτλο « Μικρο-ηλεκτρομηχανικές διατάξεις για φωτονικές εφαρμογές»
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα