.

«Ελεγχος, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση επιδόσεων συστήματος πολυπλεξίας μήκους κύματος (DWDM)»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
«Ελεγχος, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση επιδόσεων συστήματος πολυπλεξίας μήκους κύματος (DWDM)»
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα