.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΤΡΕΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αραπογιάννη Αγγελική
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γενική Γραμματεία
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1999
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας σε θέματα τεχνολογίας και σχεδίασης Ο.Κ. Πραγματοποιήθηκε και συνέδριο οπού ανακοινώθηκαν τα ερευνητικά επιτεύγματα των συμμετεχόντων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα