.

Διαχείριση Δεδομένων Ψηφιακών Βιβλιοθηκών σε Πλέγμα Υπολογιστικών Συστημάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δελής Αλέξης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Υπ. Παιδείας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11/06/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/05/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο κύριος στόχος του ΔΙΑΒίΩΝ είναι να ανπτύξει τεχνικές που θα επιτρέπουν σε μέλη δυναμικά σχηματιζόμενων υπερβατών ομάδων εύκολα να προσπελαύνουν κοινά ψηφιακά δεδομένα και γνώση, να επιτρέπουν ασφαλείς συνεργασίες και να δημιουργούν νέα δεδομένα πάνω σε πλέγμα υπολογιστικών συστημάτων.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα