.

ΙΣΟΔΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων για την ανάπτυξη ισοσταθμιστών Τηλεπικοινωνιακων Διαύλων. Το πρόβλημα μελετάει γρμμικούς και μη γραμμικούς ισοσταθμιστές, όπως και την περίπτωση της τυφής ισοστάθμισης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα