.

ΠΟΛΥΜΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ-ΕΠΑΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/06/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εργαλείων για να διευκολύνουν την μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογών, που σχετίζονται με την μουσικολογική έρευνα, εκπαίδευση, σύνθεση, ανάκτηση μουσικής πληροφορίας από σχετικές βάσεις δεδομένων, κ.λ.π. Tα εργαλεία που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε αυτόνομα είτε μέσα από μία δκτυακή πύλη.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα