.

Σχεδιασμός μη Γραμμικών Ταξινομητών για Αναγνώριση Προτύπων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΠΘ-ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/09/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 01/09/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη και η ανάπτυξη μη γραμικών ταξινομητών με έμφαση σε SVM, Kernel και Boosting ταξινομητές. Ειδική έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γεωμετρικών μεθόδων, βασισμένων σε εργαλεία συναρτησιακής ανάλυσης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα