.

Αποδοτικοί αλγόριθμοι για χωροχρονικούς ισοσταθμιστές ασύρματων τηλεπικοινωνιακών καναλιών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θεοδωρίδης Σέργιος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξει χωροχρονικούς ισοσταθμιστές για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά κανάλια, συνδυάζοντας χαμηλή πολυπλοκότητα, υψηλή απόδοση και απλότητα στην υλοποίηση. Θα μελετηθούν αλγόριθμοι με εκπαίδευση και με ημι-εκπαίδευση. Το πρόγρμμα είνα σε συνεργασία με τα Bell Labs, Lucent Technologies, U.S.A.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα