.

Επεκτάσεις του Λογικού Προγραμματισμού

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ροντογιάννης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Μελέτη των επεκτάσεων του λογικού προγραμματισμού όπως: λογικός προγραμματισμός και μη μονοτονικότητα, χαρακτηριστικά υψηλής τάξης, χρονικός λογικός προγραμματισμός
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα