.

Διαχείριση πόρων και έλεγχος τηλεπικοινωνιακής κίνησης για δίκτυα ευρείας περιοχής κάτω από περιορισμούς ποιότητας υπηρεσίας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταυρακάκης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΤ II (ΠΕΝΕΔ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 15/09/2001
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://cgi.di.uoa.gr/~istavrak/fund-proj/res-manag.html
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη συστημάτων έλεγχου κίνησης, και κατανομής πόρων σε δίκτυα ευρείας περιοχής κάτω από περιορισμούς ποιότητας υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας στατιστική πολυπλεξία και τεχνικές αποθήκευσης.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα