.

Πύλη Video μεταξύ του επόμενης γενιάς ευρυζωνικού Internet και του σημερινού στενής ζώνης Internet για ζωντανή και κατ’ αίτηση πρόσβαση (VideoGateway)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταυρακάκης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: I.S.T.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.optibase.com/videogateway/
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ο κύριος στόχος του έργου VG ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος Πύλης video που να περιέχει υλικό και λογισμικό μετακωδικοποίησης (transconder) ικανό να:
- διαχειρίζεται ροές MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 και RealVideo πάνω από δίκτυα IP και ATM, - δέχεται μια ροή MPEG-2 DVB, να μετασχηματίζει και να επανακωδικοποιεί τη ροή σε μορφή MPEG-1 και RealVideo και να την εκπέμπει προς πολλαπλούς αποδέκτες (multicast), - μετακωδικοποιεί από μια εισερχόμενη ροή MPEG-2 σε ροή MPEG-4, να επαναπαράγει πακέτα σε μορφή MPEG-4 και να διοχετεύει τη ροή πάνω από IP--όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, - λειτουργεί ως πύλη δεδομένων από δίκτυα DVB προς δίκτυα IP.
Ένας βασικός στόχος του έργου ήταν να βελτιώσει έναν υπάρχοντα Εξυπηρέτη video ώστε να μεταδίδει μια ροή MPEG-2 προς την Πύλη video, η ροή να επανακωδικοποιείται σε ροές MPEG-4 και να εκπέμπεται πάνω από το Internet στενής ζώνης, και να επιτρέπεται σε 8 παράλληλα χρήστες να συνδέονται με τον εξυπηρέτη σε διαφορετικές ταχύτητες σύνδεσης για να δουν αρχεία MPEG-2.
Η Πύλη video χειρίστηκε 4 με 8 ταυτόχρονες συνεδρίες σε ταχύτητες μέχρι και 8 Mbps η καθεμία. Το έργο VG ολοκλήρωσε την Πύλη video και τον Εξυπηρέτη video και τους αξιολόγησε σε διαφορετικές εφαρμογές και υπό διαφορετικές δικτυακές συνθήκες.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα