.

Ανάπτυξη Μηχανισμών Δικτυακής Υποστήριξης Πολυμέσων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταυρακάκης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2000
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2002
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα