.

Ανάπτυξη Μηχανισμών Δικτυακής Υποστήριξης Πολυμέσων ΙΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταυρακάκης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΚΠΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2001
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2001
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα