.

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: Υποτροφίες Έρευνας με Προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταυρακάκης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2003
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2005
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Στόχος της χρηματοδοτούμενης διατριβής που θα εκπονηθεί είναι η μελέτη του προβλήματος της διανομής δεδομένων σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα. Ο όρος διανομή δεδομένων ή αλλιώς διανομή περιεχομένου, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διάχυση δεδομένων όπως εικόνες, κείμενο, ήχος, βίντεο και συνδυασμούς αυτών που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω του WWW (World Wide Web), προς τους κατά τόπους χρήστες του διαδικτύου. Στο πρώτο σκέλος της διατριβής η μελέτη θα πραγματοποιηθεί με βάση το μοντέλο ενός σύγχρονου καλά δομημένου ενσύρματου δικτύου όπως το διαδίκτυο. Τμήμα της μελέτης για τα ενσύρματα δίκτυα θα πραγματοποιηθεί και για το περιβάλλον των μη δομημένων ομότιμων (peer to peer) δικτύων. Στο δεύτερο σκέλος της διατριβής, πέρα από την προσαρμογή των λύσεων του πρώτου μέρους στις ιδιαιτερότητες ενός ασυρμάτου δικτύου που παρουσιάζει κινητικότητα, θα πραγματοποιηθεί θεωρητική μελέτη σε νέες υβριδικές τοπολογίες κυψελωδών / μη δομημένων δικτύων.

Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα