.

Διακρατικές Συνεργασίες - «Διαχείριση Κίνησης Video-ροών στο Διαδίκτυο»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σταυρακάκης Ιωάννης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΓΓΕΤ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/07/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/06/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια των διακρατικών συνεργασιών. Σκοπός του έργου που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ινστιτούτο CΝR-CNUCE (Πίζα, Ιταλία) ήταν η μελέτη αποδοτικής διαχείρισης των ροών video στο Διαδίκτυο
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα