.

Μικρο-οπτο-μηχανικές διατάξεις πομποδεκτών για οπτικά δίκτυα πρόσβασης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Γεν. Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/2002
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σχεδιασμός Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός διατάξεων οπτικών πομποδεκτών με τεχνολογία ΜΟΕΜS. Ερευνητικό πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας Ρουμανίας
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα