.

Ευρωπαικό Δίκτυο Αριστείας E-photon/ONE

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Συβρίδης Δημήτριος
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: Ευρωπαική Ενωση
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/02/2004
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2006
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Δίκτυο Αριστείας 32 Ιδρυμάτων με εξέχουσα δραστηριότητα στο χώρο των οπτικών επικοινωνιών και δικτύων από όλη την Ευρώπη. Καλύπτονται όλα τα επίπεδα των οπτικών δικτύων από το φυσικό μέχρι τα ανώτερα στρώματα.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα