.

Γραφείο Διασύνδεσης ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεωργιάδης Παναγιώτης
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ: ΕΠΕΑΕΚ Ι, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΥΠΕΠΘ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/01/1997
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 31/12/2004
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://career-office.uoa.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Η προσπάθεια του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αθηνών κινείται κυρίως στους ακόλουθους άξονες: 1.Στην παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης στους φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή των καταλληλότερων γι' αυτούς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. 2.Στην ανάπτυξη Αμφίδρομου Διαύλου Επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας μέσω ενημέρωσης των φοιτητών για το εργασιακό περιβάλλον που θα τους υποδεχθεί από τη μία και της ενημέρωσης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποδοχή των αποφοίτων του από την άλλη. 3.Στην ανάπτυξη δράσης σχετικής με τις προοπτικές διεθνούς σταδιοδρομίας, μέσω της οποίας οι φοιτητές θα μπορούν να ενημερώνονται, για τις τρέχουσες προκηρύξεις διαγωνισμών, κενές θέσεις σε διεθνείς αποστολές, ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κλπ., σε αντιστοιχία με την προτεραιότητα που δίνει το ΥΠΕΞ στην στελέχωση με Έλληνες των θέσεων διεθνών οργανισμών στο εξωτερικό.
Έρευνα > Ερευνητικά Προγράμματα